Post IN

Hey! Feel free to follow me xD. No hate.
Well by the way I'm Irish/British.
Reese the name :)

Oha ?!

Hi !

PUPCET taker this coming Jan. 25, 2014.

3:30 pm

Room: W514

Seat #2

Bat ko pinopost toh.

Wala lang.

Siguro to express kung ano nararamdaman ko ngayun.

Kahit less than 3 weeks pa bago exam nararamdaman ko na yung pressure. Gusto kong makapasa.

Sino bang hindi diba??

Kaya medyo review review din ako ngayon. Gusto ko itong school na toh. True kaya I really hope makakapasa ako.

Maraming question ang nag leak. yung iba feeling ko gawa-gawa lang nila kaya hindi na rin ako masyadong nagrely sa mga yun. Thanks na rin sa leakage kasi meron na kong background about sa exam. I hope makakuha ako ng score na pasado sa school na toh and I know God is always with me.

Kung di man ako makapasa .. Well that’s life .. At siguro ‘everything happens for some reasons’ pero I hope na sa libo-libong magtetake nito eh isa ako sa mga makapasa.

I ask God for guidance, para hindi ako pangunahan ng kaba and tiwala ako sa sarili na ’kung kaya ng iba na makapasa kaya ko rin diba?’

:))

Tiwala lang :"> sa sarili at kay God ! (*w*)/

I can make it 

I can do it !

Tonari no Kaibutsu-kun by Robico - Side Story - Raws

takrai-tama:

*Note!* You may do whatever you want with the raws as long as you don’t claim them as yours. The quality isn’t top-notch though (especially towards the ending). ;) 

Download here:

http://www.mediafire.com/download/jlowblneiaahh6b/TnK.zip

image

Read More

Waiting?.. Sounds easy. :)

Even though its hard, even though it is the worst feeling and even though pain and longing will overcome my life . . ” I’ll wait.”

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors